Saturday, July 11, 2009

JALAN DAKWAHTABIAT JALAN DAKWAH

"Aliif Laam Miim. Adakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman padahal mereka tidk diuji. Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Lantaran itu Allah mesti mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang berdusta" Al-Ankabut:1,2,3


Jalan dakwah tidak ditaburi dengan bunga-bunga yang harum tetapi merupakan satu jalan yang susah dan panjang. Hal ini kerana sesungguhnya antara yang Hak dan Batil ada pertentangan yang nyata. Ia memerlukan kesabaran dan ketekunan memikul bebanan yang berat. Ia memerlukan kemurahan hati, pemberian dan pengorbanan tanpa mengharapkan hasil yang segera tanpa putus asa dan putus harapan. Yang diperlukan ialah usaha dan kerja yang terus menerus dan hasilnya terserah kepada Allah di waktu yang dikehendakiNya.Mungkin anda tidak akan dapat lihat natijahnya serta buahnya di dalam hidup anda. Sesungguhnya kita hanya disuruh beramal dan berusaha, tidak disuruh melihat hasil dan buahnya.

Sesungguhnya apa yang akan ditemui oleh para duat di jalan Allah adalah berupa gangguan dan penyiksaan dari golongan THAGHUT dan musuh-musuh Allah yang mahu menghapuskan mereka, memusnahkan dakwah mereka, ataupun menhalang mereka dari jalannya. Itu adalah perkara biasa yang telah berulang kali berlaku di zaman silam dan akan terus berulang di zaman ini. Semuanya didorong oleh rasa takut angkatan THAGHUT. mereka takut kuasa mereka yang berdiri di atas dasar kebatilan akan musnah apabila yang hak bangun dan tegak untuk menghapuskan kebatilan.

Dalam surah AL ANBIYA':
Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap.

No comments:

Post a Comment